Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Verpleeghuis

Als u niet langer thuis kunt blijven wonen, of als u niet langer voor behandeling opgenomen hoeft te worden in een ziekenhuis, maar toch voortdurend begeleiding en verzorging nodig heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de verpleeghuiszorg van Solis binnen één van onze locaties.

U ontvangt op de afdeling waar u verblijft iedere dag de aandacht en zorg die u nodig heeft om zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven te behouden. Na een ziekenhuishuisopname waarna u lichamelijke beperkingen heeft en u niet meer thuis kan wonen of bij het ontbreken van meestal langdurige mantelzorg door vergeetachtigheid (Dementie) en moeite heeft om structuur te behouden gedurende de dag.

Dementie

Dementie is een aandoening van de hersenen waarbij men langzaam maar zeker afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De eerste symptomen uiten zich vaak als geheugenklachten en/of gedragsveranderingen. Deze klachten worden erger naargelang de ziekte vordert, waardoor er een steeds groter beroep wordt gedaan op de partner of op de directe omgeving.

Dementie bestaat in vele vormen en uit zich ook op verschillende manieren. Dementie zorgt voor veranderingen in de hersenen en in het functioneren van iemand. Veranderingen in de hersenen kunnen angst, verdriet en onbegrip bij uzelf en uw naasten veroorzaken. Het is belangrijk om het levensverhaal van iemand te kennen om ondersteuning of zorg te kunnen geven.
Een Casemanager Dementie is een belangrijke bron van informatie en kan familie helpen bij het omgaan met en begrijpen van dementie, maar ook adviseren in de te nemen stappen.

Om een goed beeld te geven van dementie, waar familie/mantelzorg mee geconfronteerd wordt en hoe de weg voorafgaand aan verpleeghuisopname eruit ziet,  hebben wij een serie verhalen/interviews waarbij telkens vanuit andere invalshoeken gepraat wordt over dementie. Lees de serie "Omgaan met dementie" hier.

Vraag dus altijd hulp, want dementie…daar sta je samen in.

Lichamelijke aandoeningen

Het kan ook zijn dat u thuis niet meer de zorg kunt ontvangen die u wel nodig heeft, omdat u een voortschrijdende lichamelijke aandoening heeft die veel zorg vraagt. Voor deze verpleeghuiszorg kunt u ook terecht binnen één van onze locaties.

Samen met onze professionele medewerkers bespreken we met u welke zorg wenselijk is om uw kwaliteit van leven en welbevinden te verhogen dan wel te behouden.

Aan de volgende aandoeningen zou u dan kunnen denken:

CVA (Cerebraal Vasculair Accident)
Ziekte van Parkinson
MS (Multiple Sclerose)
Hartfalen
ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
COPD (Chronische Obstructieve Longziekte)
Nierdialyse

Hoogstaande mondzorg voor onze bewoners

Solis hecht waarde aan goede mondzorg voor onze bewoners. Sinds maart 2018 wordt de mondzorg voor onze bewoners uitgevoerd door Omnios.

Omnios een ambulante mondzorgdienst, gespecialiseerd in mondzorg voor ouderen. De betrokken, deskundige tandartsen en mondhygiënisten bezoeken periodiek de verschillende locaties van Solis. Zij maken gebruik van mobiele behandelapparatuur, zodat bewoners ter plaatse gecontroleerd en behandeld kunnen worden. Voor onze bewoners is het prettig om in hun eigen vertrouwde omgeving professionele mondzorg te krijgen.

Omnios helpt bij de implementatie van ons mondzorgbeleid en instrueert onze verzorgenden, zodat de juiste mondzorg voor bewoners een vast onderdeel wordt van de dagelijkse routine. Op deze manier wordt de mondgezondheid duurzaam op peil gebracht en gehouden.

Meer informatie over de werkwijze van Omnios is te vinden op www.omnios.nl.

Het verhaal van ...
Peter van der Poel
Wat begon als onschuldige vergeetachtigheid bleek later dementie te zijn. Solis helpt mij om te gaan met deze ziekte. De warmte en deskundigheid waarmee dat gebeurt, is een enorme troost. Ook voor mijn familie.
Lees alle verhalenLees alle verhalen