Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Behandeling bij Functioneel Neurologische Stoornissen/ Conversiestoornis

Dit is het

Bij een functioneel neurologische symptoomstoornis (ook wel conversiestoornis genoemd) is er een probleem ontstaan in het functioneren van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel ontvangt signalen uit de omgeving en het lichaam en verwerkt en stuurt die signalen vanuit het zenuwstelsel naar allerlei onderdelen van het lichaam. Met die verwerking en het versturen van de signalen kan er iets mis gaan. Net zoals bij veel andere aandoeningen kunnen trauma's en stress mee spelen bij het krijgen en instand houden van FNS maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Bij FNS kunnen de klachten zeer uiteenlopend zijn: Functionele verlammingen, gevoelsstoornissen (bijvoorbeeld pijn of gevoelloosheid), wegrakingen, spraakproblemen, blaasproblemen, vermoeidheid, concentratieproblemen en diverse bewegingsstoornissen. De meeste mensen met een FNS hebben een combinatie van symptomen.

Voor meer info over FNS http://www.neurosymptomen.org/

Dit heb ik eraan

Solis Paramedisch centrum is gespecialiseerd in de behandeling van FNS door het volgen van diverse cursussen. Doordat we werken binnen het hoog specialistische centrum van Dimence voor SOLK & somatisch- symptoomstoornissen, hebben we veel ervaring opgedaan. We zijn aangesloten bij het FNS netwerk https://www.fnsnet.nl/
en we werken volgens de zorgstandaard conversiestoornis https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/conversiestoornis/inleiding

Uw fysiotherapeut kan u helpen om meer grip te krijgen op uw klachten waardoor ze kunnen verminderen. We starten de behandeling met het registreren en analyseren van de klachten, daarna gaan we inzichtelijk maken welke instandhoudende en uitlokkende factoren meespelen. Behandelvormen die vervolgens ingezet kunnen worden zijn:

  • Bewegingsstoornissen normaliseren door middel van hertraining van bewegingen 
  • Katalepsie inductie. Katalepsie inductie betekent dat er in de behandeling spierverstijving in de ledematen wordt opgeroepen. Vervolgens leer je met de opgeroepen spierverstijving je lichaam aan te sturen, waardoor de verwerking en het sturen van signalen weer verbeterd kan worden. Dit kan o.a. zinvol zijn bij ongecontroleerde bewegingen of val problemen.
  • Het opstellen van een behandelplan om instandhoudende en uitlokkende factoren te verminderen

Indien uw fysiotherapeut denkt dat een multidisciplinaire aanpak nodig is, dan wordt er in overleg met u contact gezocht met andere disciplines zoals bijvoorbeeld een psycholoog, logopedist of ergotherapeut.

Vergoeding

De behandelingen vallen onder fysiotherapie. Fysiotherapie wordt door uw zorgverzekeraar (deels) vergoed als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. Raadpleeg hiervoor uw polis. Heeft u alleen een basisverzekering en u wilt gebruik maken van fysiotherapie, dan betaalt u € 29,30 per behandeling. Komt u voor behandeling via het hoog specialistische centrum van Dimence voor SOLK & somatisch- symptoomstoornissen dan wordt er geen aanspraak gedaan op uw fysiotherapie vergoedingen via de zorgverzekeraar en krijgt u na verwijzing van de psychiater de behandeling vergoed.

Hier kunt u terecht

Rielerenk paramedisch centrum
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB Deventer
  • Specifieke kennis van psychosomatiek en arbeid en gezondheid
  • Directe samenwerking met huisartsen in hetzelfde pand
  • Professionele fysiotherapie, logopedie en ergotherapie
  • Grote oefenzaal met drie behandelcabines

Veelgevraagde antwoorden

Waar wordt deze zorg en/of behandeling aangeboden?

Solis biedt deze zorg en/of behandeling aan in Deventer en omgeving. Twijfelt u eraan of u binnen dit gebied valt? Neem dan contact met ons op. Dan staan we u graag te woord.

Wat kost deze zorg/behandeling?

Deze informatie kunt u terugvinden in de omschrijvingen van de desbetreffende dienst onder het kopje ‘vergoeding’.

Wie betaalt deze zorg/behandeling?

Deze informatie kunt u terugvinden in de omschrijvingen van de desbetreffende dienst onder het kopje ‘vergoeding’.

Kom ik in aanmerking voor deze zorg/behandeling?

U kunt hierover contact opnemen met uw huisarts of uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u meer vertellen over de vergoeding. Uw huisarts kan voor u ook een indicatie aanvragen bij het CIZ, een onafhankelijke instantie die aanvragen beoordeelt voor voorzieningen uit de wet langdurige zorg (WLZ).

Kan Solis voor mij een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen?

Solis kan u helpen met de aanvraag van een persoonsgebonden budget (PGB).

Neem contact op met

Het afsprakenbureau: 0570-685899