Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Saxion Hogeschool

Het lectoraat Gezondheid en Bewegen, dat is aangesloten bij de opleiding Fysiotherapie van Saxion Hogeschool en Solis, werken samen middels het inzetten van studenten. Studenten kunnen bij Solis een afstudeeropdracht uitvoeren dat past binnen de lopende onderzoeksprojecten. Daarnaast kunnen studenten stagelopen bij Solis. Op deze manier kunnen studenten in de praktijk ervaring opdoen en wordt Solis ondersteunt in de uitvoering van lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

VU Amsterdam 

Solis en de afdeling klinische neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam werken samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding. De samenwerking met de VU zorgt ervoor dat er een behandelklimaat kan worden gerealiseerd waarbij naar de nieuwste inzichten van de wetenschap kan worden gehandeld.

Door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden kan de kwaliteit van de zorg worden verhoogd en daar is het Solis om te doen.

Netwerk Dementie

Solis is aangesloten bij het Netwerk Dementie. Het netwerk heeft een website en een geheugensteunpunt ingericht waar laagdrempelig informatie en advies wordt gegeven over het niet-pluis gevoel, geheugenproblemen en dementie. Solis heeft samen met Carinova, Deventer Ziekenhuis en Dimence het geheugensteunpunt Deventer opgericht.