Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Wat is het Specialistisch Verpleegkundig Team?

Het SVT bestaat uit acht tot negen verpleegkundigen met ieder zijn of haar specialisme. Onze specialisaties zijn onder andere non-fixatie, continentiezorg, wond- en decubituszorg, geriatrie gerontologie en palliatieve zorg. Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar om complexe vragen van huisartsen, cliënten en medewerkers te beantwoorden. Daarnaast houden wij ons bezig met kwaliteitsaudits en scholing van zorgmedewerkers zowel binnen als buiten Solis. 

Veelgevraagde antwoorden

Wat u graag wilt weten van het Specialistisch verpleegkundig team:

Wat doet het SVT zoal?

Het SVT wordt onder andere ingezet voor technisch- specialistische handelingen en consulten rondom:

 • Wondverzorging en decubituspreventie (opstellen wondbehandelplannen)
 • Continentiebehandeling- en preventie
 • Non-fixatie
 • Palliatieve zorg en palliatieve sedatie volgens de landelijke richtlijnen
 • Pijnbestrijding (subcutaan/epiduraal/spinaal)
 • Infuusbehandelingen (ook PICC lijn zorg)
 • Ziekenhuis verplaatste zorg
 • NPT prikken
 • Ouderen screeningen bijvoorbeeld op kwetsbaarheid
 • Algemene instructie en voorlichting
 • Inentingsprogramma’s zoals de griepprik

Het SVT geeft workshops aan medewerkers en neemt de 3-jaarlijkse toetsen af. Hiervoor zijn de medewerkers van SVT opgeleid door een extern bedrijf. Zelf wordt het SVT ook 3-jaarlijks getoetst door een extern bedrijf om zelf bevoegd en bekwaam te blijven en zijn allen aangesloten bij de beroepsvereniging V&VN.

In de avond, nacht en weekenden is het SVT het aanspreekpunt voor het Transmuraal Logistiek Bureau voor het plaatsen van cliënten, het beantwoorden van vragen van thuiszorg cliënten, en is SVT achterwacht voor verpleeghuisafdelingen voor triages bij verpleeghuis cliënten.

Een cliënt in de thuissituatie heeft een wond en de huisarts en de verzorging weten niet zo goed welke wondbehandeling gestart kan worden, kan het SVT hiervoor ingeschakeld worden?

Ja, het SVT heeft veel ervaringen met wonden en kan advies geven wat betreft wondbehandeling en kan advies geven over preventieve maatregelen die ingezet kunnen worden. Het SVT heeft verder nauwe banden met het Wond Expertise Centrum van het Deventer Ziekenhuis en hebben daardoor een directe lijn voor overleg indien een wond bijvoorbeeld slecht geneest.

Moet er een opdracht komen van de (huis)arts om SVT in te zetten?

Een mondelinge opdracht in de thuiszorg is voldoende zodat de huisarts weet dat het SVT betrokken is. Er hoeft geen verzoek uitgeschreven te worden. Verzorgenden of verpleegkundigen van intramurale afdelingen mogen zelf contact opnemen met het SVT.

Kan het SVT medicatiepompen aansluiten tijdens de palliatieve fase van een cliënt?

Het SVT kan, in opdracht van een huisarts of verpleeghuisarts, een medicatiepomp aansluiten bij de cliënt in de palliatieve fase. Het SVT begeleidt de cliënt en zijn/haar familie tijdens het proces. Het SVT is 24 uur per dag 7 dagen per week aanwezig en kan dan ook op elk moment ingeschakeld worden.

Een cliënt of zijn zorgverlener heeft vragen over continentie. Kunnen zij hiervoor terecht bij het SVT?

Ja, SVT heeft een continentieverpleegkundige werkzaam in het team, mochten er vragen zijn zal zij een afspraak plannen met u en deze beantwoorden. Indien nodig zal zij een vervolgafspraak plannen.

Kan een cliënt thuis ook infusiezorg krijgen?

Het SVT kan medicatie via een PICC-lijn of via een perifeer infuus toedienen. U hoeft hiervoor niet in het ziekenhuis te blijven. Alles gebeurt in nauw overleg met uw arts in het ziekenhuis.

Welke verpleegtechnische handelingen kan het SVT uitvoeren?

Voor de volgende handelingen kan het SVT ingeschakeld worden:

 • Blaaskatheterisatie (man, vrouw of suprapubische katheter)
 • Neus-maagsonde inbrengen
 • Hypodermoclyse aansluiten
 • Trachea verzorging
 • Verzorging (complexe) wonden (bijvoorbeeld met VAC-therapie)
 • Verzorging diverse soorten drains
 • Verzorgen PICC-lijn
 • Antibiotica toedienen via infuus of PICC-lijn
 • Medicatiepomp aansluiten (bijvoorbeeld tijdens palliatieve fase)
Wie is het SVT?

Een enthousiast team hbo-verpleegkundigen die zich vol passie inzetten voor de cliënten van Solis.

Wat kan Solis voor je betekenen

Bel mij terug

Wilt u in contact komen met één van onze collega’s? Laat dan hier een terugbelverzoek achter. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op met

Wilt u meer informatie over onze woningen, zorg of kosten? Of heeft u interesse in een woning van één van onze woonzorgcentra?