Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Wat is dementie?

Dementie is een aandoening van de hersenen die iemand, langzaam maar zeker, volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 20 procent krijgt te maken met deze ziekte, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. De eerste symptomen uiten zich vaak als kleine gedragsveranderingen en terugkerende geheugenklachten. Deze klachten worden erger naargelang de ziekte vordert, waardoor er ook een steeds groter beroep wordt gedaan op de directe omgeving. Zoveel zelfs dat de zorg steeds lastiger is vol te houden. Velen zouden hierin graag worden bijgestaan door een organisatie, die zich richt op de verzorging, ondersteuning en begeleiding van mensen met dementie. Solis is die organisatie.

Om een goed beeld te geven van dementie, waar familie/mantelzorg mee geconfronteerd wordt en hoe de weg voorafgaand aan verpleeghuisopname eruit ziet,  hebben wij een serie verhalen/interviews waarbij telkens vanuit andere invalshoeken gepraat wordt over dementie. Lees de serie "Omgaan met dementie" hier.

Casemanager dementie

Van het ‘niet pluis’ gevoel tot dementie, onze casemanagers kunnen u er alles over vertellen. Zij denken met u mee over mogelijkheden. Ze regelen zorg als dat nodig is en helpen met keuzes maken. Ze helpen u en uw naasten om te gaan met de gevolgen van dementie in uw dagelijks leven. En dat is voor iedereen anders.
De casemanager staat in nauw contact met u en/of uw mantelzorger(s), huisarts en behandelend geriater, en ondersteunt u en hen waar nodig. Netty (links) via netty.vandegrootevheen@zorggroepsolis.nl of Karla (rechts) is bereikbaar via k.hofman@solisthuiszorg.nl.


Dementie in het verpleeghuis

Alleen als de wet dit voorschrijft mag uw vrijheid worden ontnomen of worden beperkt.

Dementie is een ernstige aandoening aan de hersenen, die ertoe leidt dat iemand stapje voor stapje de regie verliest en (volledig) afhankelijk wordt van de zorg van anderen.

Er komt vaak een moment waarop thuis wonen niet meer kan omdat het niet meer veilig is. U kunt dan verhuizen naar een psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis: vrijwillig in de meeste gevallen, maar soms ook zonder dat u er toestemming voor hebt kunnen geven. Solis wil u zo min mogelijk beperken in uw vrijheid. Wij zoeken samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing die u zo min mogelijk en zo licht mogelijk beperkt in uw vrijheid.

Visie van Solis op vrijheidsbeperkingen

Soms kunnen risico’s alleen maar worden beperkt door u in uw vrijheid te beperken. De vrijheid om bijvoorbeeld te blijven lopen brengt soms de kans op vallen met zich mee. Als u niet zelfstandig kan opstaan door inzet van een rolstoelblad, kunt u ook niet vallen. Het nadeel is dat u dan niet meer zelfstandig kunt besluiten ergens naar toe te gaan. U verliest een deel van uw zelfstandigheid. Zo’n maatregel passen we natuurlijk zo kort mogelijk toe.

Bij Solis zoeken we naar een vermindering van deze risico’s op een manier die uw vrijheid zo min mogelijk beperkt. Daarbij zoeken wij naar een zo licht mogelijk middel om uw vrijheid te beperken. Niet de zorg, maar u wordt centraal gesteld. Dit doen we door de zorg die we verlenen altijd af te stemmen op uw individuele behoeften. U blijft naar vermogen uw eigen leven vormgeven, uw regie houden. Wij ondersteunen u daar waar het moet en daar waar u wilt.

Wij bieden met andere woorden geen standaardoplossingen, maar bieden u de zorg die voor u nodig is om zo prettig mogelijk te wonen.

U besluit zelf, of samen met uw vertegenwoordiger, welke risico’s u wilt nemen. De afspraken die we hierover maken worden vastgelegd in uw individuele zorgplan en deze worden periodiek geëvalueerd. Zo blijven we nauwlettend in de gaten houden of de gemaakte afspraken nog noodzakelijk zijn.

Meer informatie en ondersteuning

Solis weet als geen ander hoe zwaar het is om met dementie om te gaan en neemt uw zorgen grotendeels uit handen. Meerdere professionele hulpverleners als casemanagers en maatschappelijk werkers staan voor u klaar met deskundige hulp en ondersteuning. Daarnaast is Solis initiator van verschillende faciliteiten om cliënten met dementie en hun nabestaanden te helpen. Bijvoorbeeld het Alzheimercafé, waar cliënten met dementie en naasten terecht kunnen voor gesprekken over dementie en over de mogelijkheden voor hulp. Of het Geheugensteunpunt Deventer, voor al uw vragen en onzekerheden met betrekking tot vergeetachtigheid en dementie. Daarnaast is Solis aangesloten bij meerdere netwerken en organisaties als Netwerk dementie en VU Amsterdam voor de uitwisseling van informatie en advies.

Klik hier voor verdere informatie voor mezelf en mijn partner (o.a. hoe herken ik dementie), familie & mantelzorgers, over projecten met betrekking tot dementie, samenwerkingsverbanden van Solis en belangrijke externe informatiebronnen.

Veelgevraagde antwoorden

Veelgevraagde antwoorden over dementie

Bij wie kan ik terecht met vragen over een vermoeden van dementie?

Voor vragen over een vermoeden van dementie kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisarts. Deze kan u, indien nodig, een consult hebben met een specialist ouderengeneeskunde van Solis, u doorverwijzen naar een geriater of een casemanager dementie inzetten. U kunt natuurlijk ook met uw vragen terecht bij onze casemanagers of cliëntbemiddelaars.

Wat is er nodig om mijn partner met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen?

Elke situatie is natuurlijk anders. Daarom kunt u dit het beste overleggen met uw huisarts of onze casemanager. Zij kunnen beoordelen wat er allemaal nodig is om thuis goed te kunnen blijven functioneren. Er zijn wel een heleboel voorzieningen zoals dagbesteding, maaltijden, huishoudelijke hulp en verpleging die u of uw partner in huis goed kunnen ondersteunen.

Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt voor iemand met dementie?

De woonzorgcentra van Solis bieden uitstekende woonvoorzieningen voor dementiepatiënten. Ook wordt er in meerdere van onze locaties, zoals PW Janssen, St. Jurriën, de Bloemendal, Groote & Voorster en Spikvoorde, dagbesteding aangeboden. Hierbij worden mensen met dementie geprikkeld om actief te blijven en zo langer thuis te kunnen blijven wonen.

Wat heb ik nodig voor definitieve opname?

Hierover kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts, wijkverpleging of onze casemanager. Zij kunnen uw aanvraag voor u ondersteunen of verzorgen.

Waar kunnen mensen met dementie wonen?

Bij Solis kunnen cliënten met dementie terecht in een van onze woonzorgcentra. Op het moment dat de dementie verergert dan zal door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een andere indicatie afgegeven worden zodat er meer zorg ingeregeld kan worden.

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij dementie?

Voor hulp bij dementie kunt u terecht bij de huisarts of onze casemanager. Zij kunnen antwoord geven op al uw vragen, en u helpen bij het zoeken naar passende hulp.

Is er medicatie voor dementie?

Er is geen medicatie die dementie kan verhelpen of vertragen. Wel kan er - indien nodig - rustgevende medicatie door de huisarts of de geriater voorgeschreven worden bij onrustig gedrag.

Wie stelt de diagnose dementie?

De diagnose dementie wordt gesteld door uw huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of de geriater.

Zijn er in de woonzorgcentra eenpersoonskamers beschikbaar voor mensen met dementie?

Voor mensen met dementie hebben de woonzorgcentra van Solis een- en tweepersoonskamers beschikbaar.

Wat kan Solis voor je betekenen

Bel mij terug

Wilt u in contact komen met één van onze collega’s? Laat dan hier een terugbelverzoek achter. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op met Cliëntbemiddeling

Wilt u meer informatie over onze woningen, zorg of kosten? Of heeft u interesse in een woning van één van onze woonzorgcentra?

Cliëntbemiddeling