Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

U maakt zich zorgen om uw familielid met dementie. U heeft het gevoel te kort te schieten in de zorg en aandacht. De ziekte heeft grote gevolgen, niet alleen voor uw familielid, maar ook voor u en uw directe omgeving. Uw gezin, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen. U vindt het moeilijk om een weg te vinden in het omgaan met uw familielid.

Wij nemen uw zorgen grotendeels uit handen. Wij begrijpen uw gevoelens en weten hoe zwaar het kan zijn om met uw familielid met dementie om te gaan. U heeft behoefte aan wat extra ondersteuning. U wilt kunnen rekenen op een organisatie die zich specifiek richt op het verzorgen, ondersteunen en begeleiden van mensen met dementie en maar ook hun omgeving.

Wat kan u als mantelzorger en/of familie helpen?

Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening.

Casemanager dementie 

Karla Hofman en Netty van de Grootevheen zijn casemanager Dementie bij Solis. Zij weten raad met al uw vragen en onzekerheden als het gaat om dementie.

Maatschappelijk werk  

Door met de maatschappelijk werker in gesprek te gaan, staat u er niet (meer) alleen voor. Juist in moeilijke tijden ondervindt u steun van de maatschappelijk werker.

Respijtzorg 

Mantelzorgers zijn intensief bezig met de verzorging van hun familielid, kennis of vriend die zorg nodig heeft. Met respijtzorg kunnen ze hun zorgtaken even helemaal aan een ander over laten. De mantelzorger heeft dan vrijaf van de zorg. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt die zorg over.

Geheugensteunpunt Deventer

Wanneer u of één van uw naasten problemen heeft met het geheugen of het algeheel functioneren, kan dat allerlei vragen oproepen. Het niet-pluis gevoel wil in dit geval zeggen dat u het gevoel heeft dat er iets  aan de hand is, maar dat u niet precies weet wat. Gevoelens van onbehagen, twijfels, somberheid en onzekerheid kunnen dan een rol spelen. Van belang is dat deze gevoelens erkend en herkend worden en dat u erachter komt wat er aan de hand is. Vergeetachtigheid kan duiden op geheugenproblemen, maar soms is het een onschuldig onderdeel van het ouder worden.
Een veelgestelde  vraag is: ‘Ik ben zo vergeetachtig, word ik nu dement?’ Van belang is dat u niet te snel een conclusie trekt. Wanneer u zich zorgen maakt over vergeetachtigheid, neemt u dan contact op met het geheugensteunpunt of met uw huisarts.
(Bron: Geheugensteunpunt Deventer) Voor meer informatie kijkt u op: www.geheugensteunpuntdeventer.nl 

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland heeft de eerste app ontwikkeld voor mensen die zorgen voor iemand met dementie: de Alzheimer Assistent. In de Alzheimer Assistent staat informatie in tekst én in video over meer dan 60 onderwerpen. Deze adviezen worden gegeven door experts en mantelzorgers. Meer informatie over de mogelijkheden en de download links is te vinden op de website: www.alzheimerassistent.nl.