Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Solis biedt méér dan alleen de noodzakelijke zorg

Mensen zullen steeds langer thuis blijven wonen. Solis, die ook bij de mensen thuis komt, ziet dat er meer nodig is dan zorg alleen. Wij innoveren en bewegen met deze ontwikkeling mee. Een van de manieren waarop Solis dat doet is de woonzorgcentra van Solis een steeds belangrijkere functie toekennen.

Levendige wijkcentra en ontmoetingsplekken

Naast een plek waar mensen kunnen wonen, in verzorging of verpleging, of in een aanleunwoning, zijn de woonzorgcentra dan ook uitgegroeid tot levendige wijkcentra en ontmoetingsplekken. Jong en oud kan op deze locaties terecht voor een ruim aanbod aan leuke activiteiten zoals
•    De buurtborrel
•    Sjoelen
•    Beweegactiviteiten
•    Maaltijden en nog veel meer. Kijk hier voor het complete activiteitenoverzicht van alle locaties.

Binnen alle locaties kunt u ook terecht voor advies en informatie over alle zorgdiensten die Solis levert. En dat zijn er heel wat! U kunt daarbij denken van huishoudelijke hulp, fysiotherapie, dagbesteding tot nachtzorg.