Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Eerst in gesprek

Voordat wij de zorg opstarten maken wij altijd eerst een afspraak voor een intake. In dit gesprek bij u thuis bespreken we samen uw zorgvraag en hoe wij hier invulling aan kunnen gaan geven. Dit leggen we vast in een persoonlijk zorgplan.

Indien nodig houden wij contact met uw huisarts, specialist of Specialistisch Verpleegkundig Team (SVT) over de verleende zorg. Er wordt altijd goede afstemming gezocht én geregeld met uw omgeving, familie/mantelzorgers en andere hulp- of zorgverleners.