Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Zorgzwaartepakketten

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZZP. Voor verpleging en verzorging zijn er acht zorgzwaartepakketten: ZZP 3 t/m 10.

ZZP 3 - Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging

Cliënten die de indicatie ZZP 3 hebben gekregen, kunnen niet meer thuis wonen. Ze hebben dagelijks veel hulp nodig bij de verzorging. Het zijn meestal mensen met een kwetsbare gezondheid vanwege een chronische ziekte die voortdurende verpleegkundige aandacht vereist. Deze mensen krijgen overdag en ‘s nachts begeleiding en intensieve zorg, gemiddeld 11 uur per week.

Onderdelen van ZZP 3:

 • begeleiding bij de dagelijkse verzorging;
 • begeleiding bij of overname van huishoudelijke taken;
 • toezicht op en sturing van het nemen van besluiten en het komen tot oplossingen;
 • het stimuleren van deelname aan het maatschappelijke leven en de verplaatsing buitenhuis;
 • toezicht op en het sturen van motivatie, geheugen en denken.

ZZP 4 - Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Bij ZZP 4 krijgt de cliënt persoonlijke verzorging en begeleiding, en verpleegkundige aandacht. Thuis wonen kan niet meer in verband met de risico’s die de cliënt dan loopt. De nadruk ligt op het goed laten verlopen van de dagelijkse zorg, beweging, gedrag en communicatie van de cliënt. Gemiddeld gaat het om 13 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 4:

 • 24-uurszorg;
 • het bieden van een veilige omgeving;
 • het aanreiken van structuur om een goed dag-/nachtritme te waarborgen;
 • hulp, sturing en toezicht omdat het geheugen, de oriëntatie en het denken van de cliënt structurele hiaten vertonen;
 • begeleiding bij het - zo lang mogelijk - intact houden van de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van de cliënt.

ZZP 5 - Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

Cliënten met een ernstige vorm van dementie komen in aanmerking voor ZZP 5. Zij hebben behoefte aan intensieve begeleiding en verzorging en zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk. Zij hebben geen greep meer op hun dagelijks leven. Het accent ligt op intensieve begeleiding en ondersteuning van de cliënt. Gemiddeld gaat het om 18 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 5:

 • 24-uurszorg;
 • het bieden van een veilige omgeving;
 • het aanreiken van structuur om een goed dag-/nachtritme te waarborgen;
 • intensieve hulp, sturing en toezicht omdat het geheugen, de oriëntatie en het denken van de cliënt structurele hiaten vertonen;
 • begeleiding bij het - zo lang mogelijk - intact houden van de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van de cliënt.

ZZP 6 - Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Cliënten die uitgebreide verzorging en verpleging nodig hebben omdat zij lichamelijk ziek zijn, komen in aanmerking voor dit pakket. Zij krijgen verzorging en begeleiding bij alledaagse dingen in een beschermde omgeving. Dat betreft bijvoorbeeld het wassen, opstaan en naar bed gaan en (zo nodig) hulp bij het eten. Medewerkers helpen deze cliënten om de activiteiten te plannen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om de zelfstandigheid van de cliënt daarbij zo veel mogelijk te behouden. Gemiddeld gaat het om 18 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 6:

 • intensieve verzorging, zoals wassen en aankleden;
 • intensieve verpleging, zoals medicatie en wondverzorging;
 • begeleiding bij activiteiten en verplaatsing buitenshuis;
 • inzet van gespecialiseerde medische zorg.

ZZP 7 - Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Cliënten die de indicatie ZZP hebben gekregen, kunnen niet meer thuis wonen in verband met langdurige psychiatrische problemen, gepaard gaand met grote lichamelijke problemen. Ze krijgen zeer intensieve verzorging en specifieke begeleiding. Het kan daarbij ook gaan om mensen onder de 65 jaar met ernstige dementie of een niet-aangeboren hersenbeschadiging. Het accent ligt op intensieve begeleiding, gemiddeld ongeveer 23 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 7:

 • intensieve verzorging, zoals wassen en aankleden;
 • begeleiding van het ziekteproces;
 • inzet van gespecialiseerde medische zorg;
 • begeleiding van de handicap.

ZZP 8 - Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

ZZP 8 is bedoeld voor cliënten met een ernstige lichamelijke ziekte en/of handicap die daardoor heel speciale zorg nodig hebben. Ze krijgen intensieve begeleiding. Door hun handicap kunnen ze niet of nauwelijks meer zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het uitvoeren van ingewikkelde taken is niet mogelijk, net als het voeren van de regie over hun eigen leven. Gemiddeld krijgen zij 27 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 8:

 • intensieve verzorging, zoals wassen en aankleden;
 • begeleiding van het ziekteproces en handicap;
 • inzet van gespecialiseerde medische zorg;
 • intensieve verpleging, zoals medicatie en wondverzorging.

ZZP 9 - Verblijf met herstelgerichte verzorging en verpleging

ZZP 9 is bedoeld voor cliënten die tijdelijk heel speciale zorg nodig hebben om weer beter te worden. Het zijn mensen die vanwege een ernstige lichamelijke ziekte een zware operatie hebben gehad. In de zorginstelling krijgt de cliënt verzorging en verpleging, zodat deze zo spoedig mogelijk herstelt en weer kan terugkeren naar de eigen woning. Gemiddeld krijgen zij 20 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 9:

 • verpleging en verzorging;
 • inzet van gespecialiseerde medische zorg;
 • herstelbegeleiding;
 • het regelen van de zorg en begeleiding voor de cliënt wanneer deze thuiskomt.

ZZP 10 - Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Het naderend levenseinde van cliënten zo draaglijk mogelijk maken, daarop is de zorg in dit pakket gericht. Deze cliënten hebben een terminale ziekte en verkeren in de laatste fase daarvan. In deze fase hebben ze zo veel zorg nodig, dat zij die niet meer thuis kunnen krijgen. In de zorginstelling ontvangen zij intensieve verzorging, verpleging en behandeling. Ook pijnbestrijding hoort daarbij. Gemiddeld krijgen zij 30 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 10:

 • intensieve persoonlijke zorg en begeleiding op basis van 24 uur per dag;
 • inzet van gespecialiseerde medische zorg;
 • begeleiding bij het afscheid nemen van familie en vrienden.

Neem contact op met cliëntbemiddeling

Wilt u meer informatie over onze woningen, zorg of kosten? Of heeft u interesse in een woning van één van onze woonzorgcentra?

Bel mij terug

Wilt u in contact komen met één van onze collega’s? Laat dan hier een terugbelverzoek achter. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.