Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

ZP 10 - Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZP. Voor verpleging en verzorging zijn er zeven zorgzwaartepakketten: ZP 4 t/m 10.

ZP 10

Het naderend levenseinde van cliënten zo draaglijk mogelijk maken, daarop is de zorg in dit pakket gericht. Deze cliënten hebben een terminale ziekte en verkeren in de laatste fase daarvan. In deze fase hebben ze zo veel zorg nodig, dat zij die niet meer thuis kunnen krijgen. In de zorginstelling ontvangen zij intensieve verzorging, verpleging en behandeling. Ook pijnbestrijding hoort daarbij. Gemiddeld krijgen zij 30 uur zorg per week.

Onderdelen van ZP 10:

  • intensieve persoonlijke zorg en begeleiding op basis van 24 uur per dag;
  • inzet van gespecialiseerde medische zorg;
  • begeleiding bij het afscheid nemen van familie en vrienden.