Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

ZP 4 - Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZP. Voor verpleging en verzorging zijn er zeven zorgzwaartepakketten: ZP 4 t/m 10.

ZP 4

Bij ZP 4 krijgt de cliënt persoonlijke verzorging en begeleiding, en verpleegkundige aandacht. Thuis wonen kan niet meer in verband met de risico’s die de cliënt dan loopt. De nadruk ligt op het goed laten verlopen van de dagelijkse zorg, beweging, gedrag en communicatie van de cliënt. Gemiddeld gaat het om 13 uur zorg per week.

Onderdelen van ZP 4:

  • 24-uurszorg;
  • het bieden van een veilige omgeving;
  • het aanreiken van structuur om een goed dag-/nachtritme te waarborgen;
  • hulp, sturing en toezicht omdat het geheugen, de oriëntatie en het denken van de cliënt structurele hiaten vertonen;
  • begeleiding bij het - zo lang mogelijk - intact houden van de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van de cliënt.