Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

ZP 5 - Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZP. Voor verpleging en verzorging zijn er zeven zorgzwaartepakketten: ZP 4 t/m 10.

ZP 5

Cliënten met een ernstige vorm van dementie komen in aanmerking voor ZP 5. Zij hebben behoefte aan intensieve begeleiding en verzorging en zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk. Zij hebben geen greep meer op hun dagelijks leven. Het accent ligt op intensieve begeleiding en ondersteuning van de cliënt. Gemiddeld gaat het om 18 uur zorg per week.

Onderdelen van ZP 5:

  • 24-uurszorg;
  • het bieden van een veilige omgeving;
  • het aanreiken van structuur om een goed dag-/nachtritme te waarborgen;
  • intensieve hulp, sturing en toezicht omdat het geheugen, de oriëntatie en het denken van de cliënt structurele hiaten vertonen;
  • begeleiding bij het - zo lang mogelijk - intact houden van de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van de cliënt.