Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

ZP 6 - Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZP. Voor verpleging en verzorging zijn er zeven zorgzwaartepakketten: ZP 4 t/m 10.

ZP 6

Cliënten die uitgebreide verzorging en verpleging nodig hebben omdat zij lichamelijk ziek zijn, komen in aanmerking voor dit pakket. Zij krijgen verzorging en begeleiding bij alledaagse dingen in een beschermde omgeving. Dat betreft bijvoorbeeld het wassen, opstaan en naar bed gaan en (zo nodig) hulp bij het eten. Medewerkers helpen deze cliënten om de activiteiten te plannen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om de zelfstandigheid van de cliënt daarbij zo veel mogelijk te behouden. Gemiddeld gaat het om 18 uur zorg per week.

Onderdelen van ZP 6:

  • intensieve verzorging, zoals wassen en aankleden;
  • intensieve verpleging, zoals medicatie en wondverzorging;
  • begeleiding bij activiteiten en verplaatsing buitenshuis;
  • inzet van gespecialiseerde medische zorg.