Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

ZP 8 - Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZP. Voor verpleging en verzorging zijn er zeven zorgzwaartepakketten: ZP 4 t/m 10.

ZP 8

ZP 8 is bedoeld voor cliënten met een ernstige lichamelijke ziekte en/of handicap die daardoor heel speciale zorg nodig hebben. Ze krijgen intensieve begeleiding. Door hun handicap kunnen ze niet of nauwelijks meer zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het uitvoeren van ingewikkelde taken is niet mogelijk, net als het voeren van de regie over hun eigen leven. Gemiddeld krijgen zij 27 uur zorg per week.

Onderdelen van ZP 8:

  • intensieve verzorging, zoals wassen en aankleden;
  • begeleiding van het ziekteproces en handicap;
  • inzet van gespecialiseerde medische zorg;
  • intensieve verpleging, zoals medicatie en wondverzorging.