Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

ZZP 3 - Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZZP. Voor verpleging en verzorging zijn er acht zorgzwaartepakketten: ZZP 3 t/m 10.

ZZP 3

Cliënten die de indicatie ZZP 3 hebben gekregen, kunnen niet meer thuis wonen. Ze hebben dagelijks veel hulp nodig bij de verzorging. Het zijn meestal mensen met een kwetsbare gezondheid vanwege een chronische ziekte die voortdurende verpleegkundige aandacht vereist. Deze mensen krijgen overdag en ‘s nachts begeleiding en intensieve zorg, gemiddeld 11 uur per week.

Onderdelen van ZZP 3:

  • begeleiding bij de dagelijkse verzorging;
  • begeleiding bij of overname van huishoudelijke taken;
  • toezicht op en sturing van het nemen van besluiten en het komen tot oplossingen;
  • het stimuleren van deelname aan het maatschappelijke leven en de verplaatsing buitenhuis;
  • toezicht op en het sturen van motivatie, geheugen en denken.