Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

ZZP 7 - Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZZP. Voor verpleging en verzorging zijn er acht zorgzwaartepakketten: ZZP 3 t/m 10.

ZZP 7

Cliënten die de indicatie ZZP hebben gekregen, kunnen niet meer thuis wonen in verband met langdurige psychiatrische problemen, gepaard gaand met grote lichamelijke problemen. Ze krijgen zeer intensieve verzorging en specifieke begeleiding. Het kan daarbij ook gaan om mensen onder de 65 jaar met ernstige dementie of een niet-aangeboren hersenbeschadiging. Het accent ligt op intensieve begeleiding, gemiddeld ongeveer 23 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 7:

  • intensieve verzorging, zoals wassen en aankleden;
  • begeleiding van het ziekteproces;
  • inzet van gespecialiseerde medische zorg;
  • begeleiding van de handicap.