Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

ZZP 9 - Verblijf met herstelgerichte verzorging en verpleging

De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg krijgt ermee maken. In een ZZP staat op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie over uw zorgzwaarte, dus over welk ZZP. Voor verpleging en verzorging zijn er acht zorgzwaartepakketten: ZZP 3 t/m 10.

ZZP 9

ZZP 9 is bedoeld voor cliënten die tijdelijk heel speciale zorg nodig hebben om weer beter te worden. Het zijn mensen die vanwege een ernstige lichamelijke ziekte een zware operatie hebben gehad. In de zorginstelling krijgt de cliënt verzorging en verpleging, zodat deze zo spoedig mogelijk herstelt en weer kan terugkeren naar de eigen woning. Gemiddeld krijgen zij 20 uur zorg per week.

Onderdelen van ZZP 9:

  • verpleging en verzorging;
  • inzet van gespecialiseerde medische zorg;
  • herstelbegeleiding;
  • het regelen van de zorg en begeleiding voor de cliënt wanneer deze thuiskomt.