Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Over Solis

Missie/visie

Solis is als zorgverlener al 750 jaar diep geworteld in de stad Deventer en omgeving. 
Wij geloven dat elk individu heel goed in staat is om samen met zijn/haar omgeving zijn/haar eigen leven vorm te geven. Wij ondersteunen alle kwetsbare ouderen in de samenleving om zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te behouden.
Loyaliteit en vertrouwen staan hoog in ons vaandel, en wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij zijn continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid voor ons voorwaarde, voor onze organisatie én onze maatschappij als geheel.

Mens en Solis

Voor ouderen wordt het vermogen om hun eigen leven zo lang mogelijk zelf vorm te geven steeds belangrijker. Familieleden, mantelzorgers, buurt en vrijwilligers staan gezamenlijk rondom de mens, hun zelfstandigheid zoveel mogelijk ondersteunend. Professionele hulp kan ingeschakeld worden op het moment dat dit vermogen minder wordt. Solis is een van die professionals.

Succesbepalende factoren

Klantgericht    De cliënt staat centraal
Innovatief Wij zijn vernieuwend en treden graag buiten de gebaande paden 
Verbinden Wij delen actief kennis en kunde
Koersvast Wij houden vast aan de uitgezette koers
Doelgericht Wij hebben een duidelijk doel voor ogen

Strategie

Het zelforganiserend vermogen van elke cliënt is leidend. Rondom de cliënt biedt Solis maatwerk-arrangementen. In eerste instantie zorgketens rondom thuis en eventueel niet thuis als dat beter aansluit bij de zorgbehoefte. Van kort of langdurende revalidatie, huishoudelijke hulp en thuiszorg, tot beschutte woonomgeving of een veilige afgesloten omgeving tot het Hospice.

Speerpunten   

  • Eén voordeur: we zijn bereikbaar via een eenduidige en herkenbare voordeur. Vanaf deze voordeur weten cliënten precies wat ze van ons wel en niet mogen en kunnen verwachten.
  • Vrijwilligers: via vrijwilligers wordt de cliënt en zijn directe mantelzorg ondersteund en ontlast.
  • Samenwerking op het gebied van zorgverlening: we zoeken samenwerking met andere partijen op basis van de vraag van de cliënt.
  • Wijk: de beschutte woonvormen zijn de spil in de wijk. Solis werkt samen met andere organisaties of burgerinitiatieven om o.a. de maaltijdvoorziening voor de cliënten met de laagste inkomens betaalbaar te houden.
  • Netwerkpartner: samenwerking intern en extern binnen de ketenzorg op het gebied van kennisdeling.

Meer informatie over de organisatie, kwaliteit en cliënttevredenheid, zorgleveringsovereenkomst, jaarverslagen en ANBI.

Heeft u een klacht?

Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk op u af te stemmen. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris van Solis:

Zorggroep Solis
t.a.v. Xenia Reijmers-Marten, klachtenfunctionaris
Postbus 5014
7400 GC Deventer
Tel.: (0570) 698 200 of e-mail: Xenia.Reijmers@zorggroepsolis.nl.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van onze klachtenfunctionaris. 
Meer informatie kunt u vinden in de klachtenregeling of de informatie afhandeling klachten van Solis.

Ruim 750 jaar historie

De geschiedenis van Solis gaat terug tot 1267, toen de zorggroep begon als een gasthuis voor mensen in nood. Dit gasthuis, dat tevens diende als verzorgingshuis, verpleeghuis, crisisopvang en ziekenhuis, fuseerde in de 17e eeuw met het Voorster gasthuis tot het bejaardenhuis Grote en Voorster Gasthuis aan de Bagijnenstraat. In de loop der tijd kwamen er steeds meer gasthuizen bij, waarvan de voornaamste nog steeds bestaan in moderne zorginstellingen met nieuwe namen. Met elkaar vormden de gasthuizen een groot netwerk voor zorgverlening in Deventer, dat aan de basis staat van het tegenwoordige Solis. lees meer

Bel mij terug

Wilt u in contact komen met één van onze collega’s? Laat dan hier een terugbelverzoek achter. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op met Cliëntbemiddeling

Wilt u meer informatie over onze woningen, zorg of kosten? Of heeft u interesse in een woning van één van onze woonzorgcentra?

Cliëntbemiddeling